Heemkunde najaar 2023: Twee lezingen

De Stichting Heemkunde is nu gevestigd in het LQC, het Leen Quanten Centrum, het vroegere woonverblijf van Leen Quanten in de oostelijke vleugel van de kasteelbijgebouwen. Daar is ook het archief van de Stichting geplaatst.

Heemkundevrienden en belangstellen kunnen elkaar weer eens zien en spreken op vrijdag 24 november, ​20 uur, in Café Quanten. Er vindt dan een lezing plaats door Joep Leerssen over “Mheer aan het einde van de Middeleeuwen”. NB: Dit vervangt de eerder aangekondigde lezing.

Die lezing, door Diederik baron de Loë over de restauratie van het kasteel, zal plaatsvinden in Café Quanten op vrijdag 8 december, 20 uur. Onze kasteelheer vertelt over wat hij en het restauratieteam zijn tegengekomen aan scade, toegebracht door de Bonte Knaagkever en door de tand des tijds, en wat er ondernomen is om dat te herstellen.