De Herinneringen van Meester Wouters

Een digitaliseringsproject

Dankzij beeldhouwer Loe Wouters is de Heemkundevereniging in het bezit gekomen van de levensherinneringen van zijn vader, Leo Wouters, geboren Mheerdenaar en lange tijd onderwijzer in Mheer. Die herinneringen zijn een rijke bron van informatie voor het dorpsleven van de eerste helft van de 20 eeuw. We willen de tekst digitaliseren en (voorzover heemkundig relevant) op onze website plaatsen
Daarvoor hebben wij uw hulp nodig! Zoudt u, lezer, bereid zijn om een aantal bladzijden uit het handschrift over te typen in een tekstverwerkingsprogramme (Word, WordPad, LibreOffice)? Wij kunnen die bestandjes dan samenvoegen tot een doorlopende tekst.
Laat aan onze secretaris Jettie de Wal (secretaris@heemkundemheer.nl)AUB weten of u bereid bent enkele bladzijden over te typen met nadere instructies, en zo ja, hoeveel. Onze suggestie is 5 à 10 blz., maar minder of meer mag ook! Wij sturen u dan scans. Het handschrift is netjes en goed leesbaar. Hier is een voorbeeld. Bij voorbaat dank!