Contact

Email: info@heemkundemheer.nl
KvK: 14065565
Bank: NL23 RABO 0115511024 t.n.v. Stichting Heemkunde Mheer

Voorzitter
Matthijs Spauwen
voorzitter@heemkundemheer.nl

Secretaris
Jettie de Wal
secretaris@heemkundemheer.nl

Penningmeester
Wiel Allertz
penningmeester@heemkundemheer.nl

Bestuursleden
Joep Leerssen
Pedro Lemlijn
Diederik de Loë
Wim Senden